simplex

Tredimensionell simplex – en tetraeder.
  1. – elektronisk kommunikation i bara en riktning, till exempel i rundradio. Alternativet är duplex;
  2. – i matematik: n-dimensionell triangel. En vanlig triangel, ritad på papper, är en tvådimensionell simplex. En tetraeder (en tredimensionell kropp avgränsad av fyra triangelformade ytor) är en tredimensionell simplex. I matematiken kan man sedan fortsätta med fyrdimensionella simplexar och så vidare, även om vi inte kan föreställa oss sådana visuellt. Och ett rakt streck kan ses som en endimension­ell simplex; en punkt som en nolldimensionell simplex. – Det kallas för simplex därför att en triangel är den enklaste figur man kan rita som innesluter en yta.

[datakommunikation] [matematik] [ändrad 2 mars 2021]