skalmatchning

eller bara matchning, på engelska: globbing eller filename globbing – sökning efter filer med hjälp av joker­tecken. – Ex­em­pel: filnamnet globbing.* har joker­­tecknet *. Det står för noll, ett eller flera val­­fria tecken. Det kan därför mot­­svaras av filerna globbing.doc, globbing.jpg, globbing.htm och så vidare. – Skalmatchning är ett kraft­­fullt sätt att hitta in­for­ma­tion, men det används också för sabo­tage: sabo­tören sätter igång jätte­­lika sökningar med skalmatchning så att systemet inte orkar med. Den ameri­kanska it‑säkerhets­­orga­nisa­tionen CERT har en beskriv­ning här.

[attacker] [sökningar] [ändrad 15 oktober 2019]