jokertecken

(wild card) – tecken som står för obestämda tecken (vilka tecken som helst, eventuellt inget tecken), och som används vid sökningar i data­baser och med sök­motorer på webben. Det finns två vanliga joker­tecken:

– Fråge­tecken brukar stå för exakt ett val­fritt tecken, och aste­risk brukar stå för noll, ett eller flera valfria tecken. – Ex­em­pel: h?nd ger träff på hand, hind och hund. Men katt* ger träff på ord som katt, Katte­gatt, katten, katter­na och katt­sand. – Läs också om skal­match­ning och höger­trun­ke­ring. – När man söker med så kallade regul­jära uttryck använder man andra tecken. – Se också Datatermgruppen (länk).

[sökningar] [ändrad 7 september 2018]

Dagens ord: 2018-09-10