asterisk

   1. – tecknet * . Det heter asterisk därför att det liknar en stjärna, aster på latin. – Asterisk an­­vänds:
     • – för att hänvisa till fotnoter och andra noter;
     • – som joker­­tecken vid sökningar. Asterisken står då för noll, ett eller flera valfria tecken. Sökning på kan* ger träff på bland annat kan, kana, kanon, kant och kantig;
     • – ibland som tecken för multi­­pli­ka­tion: 3*3=9;
     • – allmänt som dekorativt tecken i text;
     • – i ren text för att markera emfas: man skriver *kursivering* om man inte kan skriva kursivering.
     • – i textbaserade användargränssnitt kan * stå för ”allt”. Till exempel: *.pdf betyder: alla filer med filändelsen pdf.

    – Skilj mellan asterisk och apo­strof (tecknet ).

   2. – Asterisk – telefonväxel för internettelefoni i form av ett datorprogram för Linux (alltså skrivet i öppen källkod). – Läs mer på asterisk.org.

– Läs också om data­bas­hanteraren Asterix.

[databaser] [tecken] [telefoni] [ändrad 31 januari 2019]