perimeter

omkrets, skal, gräns, ring, utkant – något som avgränsar ett område åt alla håll. I överförd bemärkelse: gränsyta eller gränssnitt mot yttervärlden. Perimeter protection översätts oftast med skalskydd. Ibland används i stället ordet omkretsskydd, i synnerhet när det gäller stängsel och liknande.

[it-säkerhet] [språktips] [10 oktober 2018]