perimeter

omkrets, skal, gräns, ring, utkant – något som avgränsar ett område åt alla håll. I överförd bemärkelse: gränsyta eller gränssnitt mot yttervärlden. Perimeter protection översätts oftast med skalskydd. Ibland används i stället ordet omkretsskydd, i synnerhet när det gäller stängsel och liknande. – Ordet perimeter används också om ringleder.

[it-säkerhet] [språktips] [14 april 2021]