skalskyddsavveckling

(de-perimeterization) – anpassning av it‑säker­heten till det faktum att organisationernas it‑system inte längre är avskilda från ytter­världen. – Företagens och myndigheternas it‑system är delvis öppna för kunder och medborgare, och de kommunicerar med andra organisationers it‑system. De anställda använder smarta mobiler, bärbara datorer och egen utrustning (se BYOD), och samma utrustning används både privat och på arbetet. Det går därför inte längre att skydda it‑systemet med skal­skydd som brandväggar och med inloggning på det egna systemet utan ytterligare skydd. Det krävs att all kommunikation och alla resurser är skyddade med kryptering och certi­fikat. – En organisation som arbetar med skalskyddsavveckling är Jericho Forum. – Se också nolltillit (zero trust).

[skydd] [ändrad 15 juni 2020]

Dagens ord: 2018-04-19