nolltillit

(zero trust) – i it-säkerhet: principen att inte lita på något som inte är identifierat och autentiserat vid varje interaktion. – All åtkomst till organisationens it‑resurser ska kräva identifiering och autentisering, inte bara vid inloggning i nätverket, utan under hela sessionen. Användares och enheters (datorer, mobiltelefoner, surfplattor) tillgång till it‑resurser ska begränsas till vad som är nödvändigt. Behörigheter ska begränsas till lägsta möjliga. Kommunikation som e‑post och filöverföring utifrån ska bara tillåtas från avsändare som är godkända och autentiserade vid varje tillfälle. – Principen om nolltillit formulerades 2010 av den amerikanska säkerhetsforskaren John Kindervag (länk). Det är en reaktion på insikten att många it‑säkerhetssystem, som brandväggar, bevakar ingångarna till it‑systemet (skalskydd), men inte bevakar vad som händer efter att en användare eller ett meddelande har tagits emot.

[it-säkerhet] [15 mars 2019]

Dagens ord: 2019-04-14