skog

(forest) – i nätverk: flera sammankopplade träd. – Uttrycket används i synnerhet om kataloger.

[nätverk] [ändrad 27 mars 2015]