SMS-betalning

betalning genom att man skickar ett speciellt SMS till betalningsmottagaren. – Vid SMS-betalning läggs det överförda beloppet på avsändarens telefonräkning eller dras från kontantkortet. SMS:et (betal‑SMS) måste ha en noga specificerad utformning, ofta bara ett fåtal tecken, som visar vad betalningen gäller och vilket belopp det är. I början av 2013 infördes krav på att avsändarens identitet ska vara registrerad vid elektroniska betalningar. Det innebar att SMS-betalningar i vanlig form blev omöjliga. Betalningar från mobiltelefon måste sedan dess göras genom en tjänst där användarna först har registrerat sig, till exempel WyWallet†. Efter hård kritik förenklades proceduren under 2013. – Tjänsten Swish har till stor del ersatt SMS-betalningar.

[betalningar] [mobilt] [ändrad 27 september 2021]