sniffer

program som övervakar och analyserar trafik i datornätverk. – Syftet är att upptäcka flaskhalsar, säkerhetsproblem och andra problem. En typisk sniffer används av den nätverks­ansva­riga för att hålla trafiken igång. Det finns också varianter som används för att snoka i e‑postens innehåll. Ibland kallas även andra liknande program för sniffers, till exempel program som övervakar innehållet i data­baser. Ordet sniffer ingår också i olika produktnamn.

[nätverk] [ändrad 11 januari 2021]