Snort

program för upptäckt av intrångsförsök i datornät (NIDS), skrivet i öppen källkod av Martin Roesch (länk). Snort övervakar trafiken i nätet i realtid genom att ”sniffa” varje paket som passerar. Programmet letar efter skadligt innehåll och misstänkta mönster. Det kan avslöja flera vanliga typer av angrepp. – To snort betyder att fnysa, att frusta, även: att sniffa. – Snorts webbplats är snort.org.

[attacker] [ändrad 14 augusti 2019]