social media hermit

”socialmedieeremit”, ”socialmedievägrare” – person som vägrar vara med i sociala medier (men inte nödvändigtvis vägrar att använda datorer och internet). 

[it-folkgrupper] [sociala medier] [21 juni 2018]