sociogram

diagram över människor som känner varandra. – Sociogram används i samhällsvetenskap för att visa hur människor umgås och kommunicerar i grupper samt i övervakning för att kartlägga nätverk av människor, till exempel med ledning av trafikdata. – Sociogram kallas också för sociala nätverk.

[kartläggning] [socialt] [ändrad 26 augusti 2021]