sociogram

diagram över människor som känner varandra. Används i samhällsvetenskap för att visa hur människor kommunicerar i grupper och i övervakning för att kartlägga nätverk av människor, till exempel med ledning av trafikdata.