spatial stream

eller spatial multiplex, på svenska spatiell ström, spatiell multiplex eller rymdmultiplex – användning av rumsliga skillnader för att separera trådlösa signaler. – Flera dataflöden sänds samtidigt på samma frekvens från sändare till mottagare. Enda skillnaden är att dataflödena sänds från olika antenner, ofta bara några centimeter från varandra. Mottagaren bör ha motsvarande uppsättning antenner. Avståndet mellan antennerna gör att det uppstår små skillnader i signalstyrka och ankomsttid, beroende på avstånd, hinder och att signalen studsar mot väggar. De skillnaderna används av ett program hos mottagaren för att separera dataflödena. – Principen används i wi‑fi‑utrustning med tekniken MIMO och utvecklades först på Bell Labs under namnet Blast.

[trådlöst] [ändrad 28 november 2018]