spegelsajt

(mirror site, mirror web site) – även: spegelwebbplats – en webbplats som är en exakt kopia (en spegel) av en annan webb­plats. (Originalet och spegelsajten har normalt samma ut­givare.) Spegel­sajter har man för att minska belastningen på en webb­plats med mycket trafik. Be­sökare styrs vid be­hov automatiskt till spege­lsajten. Skillnaden märks ofta bara på detaljer i webb­adressen (URL:en), som kanske att originalet har en webb­adress som börjar på www, medan spegeln har en webbadress på www2. Resten av webbadressen kan vara identisk. – Se också proxy.

[webbpublicering] [ändrad 11 januari 2019]