spit

spam over internet telephony – inspelade reklammeddelanden som sänds till mottagarnas röstbrevlådor med hjälp av internettelefoni. Ordet anspelar på spim som i sin tur anspelar på spam.

[spam] [ändrad 25 oktober 2018]