spit

spam over internet telephony – inspelade reklammeddelanden som sänds till mottagarnas röstbrevlådor med hjälp av internettelefoni. Ordet anspelar på spim som i sin tur anspelar på spam.