Springboard

insticksmodul till den avvecklade handdatorn Visor, som var baserad på Palms† operativsystem. Springboardmoduler kunde vara allt från datorspel till streckkods-läsare eller en minnesenhet. De krävde ingen extra programinstallation och kunde sättas in och tas ur medan datorn var i drift.

[hårdvara] [nerlagt] [ändrad 22 oktober 2013]