staging

tillfällig lagring av stora datamängder, till exempel:

  1. – insamlade men obearbetade data;
  2. – webbsidor som är klara men inte har lagts ut på webben än. För staging server, se iscensättningsserver.

[datalagring] [webbpublicering] [ändrad 3 april 2017]