stale data

gamla data – inaktuella data som hämtats från en databas som förändras ofta. Medan användaren hämtar och bearbetar uppgiften har den redan ändrats i databasen som den hämtades från.