stalker site

stalkersajtwebbplats som handlar om en känd person och som publiceras av någon som verkar vara besatt av kändisen. – Av stalker (stalkare), en som för­följer en annan person, eventuellt på grund av missriktad beundran – se stalk­ning. Men den som har en stalkarsajt behöver inte göra något olagligt eller hotfullt. Ordet används ibland i över­driven betydelse, alltså om vanliga beundrarsajter. – Se också nätstalkning.

[förföljelse] [webbsidor] [ändrad 19 april 2020]