stalker site

stalkersajtwebbplats som handlar om en känd person och som pub­li­ce­ras av någon som verkar vara besatt av kändisen. – Av stalker (stalkare), en som för­följer en annan person, eventuellt på grund av miss­­riktad be­­undran, se stalk­ning. Men den som har en stalkar­­sajt behöver inte göra något olag­ligt eller hot­­fullt. Ordet an­vänds ibland i över­driven be­ty­delse, alltså om vanliga beundrarsajter. – Se också nätstalk­ning.

[förföljelse] [webbsidor] [ändrad 19 april 2020]