ständig beta

ständig betaversion – jargong för att utvecklaren aldrig be­traktar något som färdigt. Alla projekt ska ses som pågående och möjliga att för­bättra. Benämningen är också ett sätt för utvecklaren att gardera sig mot kritik. Många av Googles pro­dukter är i ständig, eller lång­varig beta. Eventuellt kommer uttrycket från Google. – Se beta.

[programmering] [versioner] [ändrad 24 augusti 2018]