ständig beta

ständig betaversion – jargong för att man aldrig be­traktar något som färdigt. Alla projekt ska ses som oav­slutade och möjliga att för­bättra. Många av googles pro­dukter är i ständig, eller lång­varig beta. – Se beta.