post-pc

  1. – beteckning på smarta mobiler, surf­­plattor och mp3‑spelare. – Be­näm­ningen bygger på tanken är att sådana digitala apparater på 2010‑talet efter­träder person­­datorn (pc:n) som van­lig­aste digitala och inter­net­­an­slut­na apparat. – Skrivs på engelska också post pc;
  2. – post politically correct, på svenska post‑pk – uttryck för uppfattningen att sådana be­teck­ningar på folk­­grupper som ti­di­gare ansetts ned­sättande (inte po­li­tiskt korrekta) har blivit accep­tabla igen. Mo­tiv­e­ring­en för detta är att be­­teck­ning­ar­na har för­lorat sin ladd­ning och därför inte längre är ned­­sätt­ande. Detta är, milt sagt, om­­stritt.