post-PC

  1. – beteckning på smarta mobiler, surfplattor och mp3‑spelare. – Benämningen bygger på tanken är att sådana digitala apparater på 2010‑talet efterträdde persondatorn (PC:n) som van­lig­aste digitala och internetanslutna apparat. – Skrivs på engelska också post PC;
  2. – post politically correct, på svenska post‑PK – benämning på uppfattningen att sådana namn på folkgrupper som tidigare ansetts nedsättande (inte politiskt korrekta) har blivit acceptabla igen. Motiveringen för detta är att beteckningarna påstås ha förlorat sin laddning och därför inte längre är nedsättande. Detta är, milt sagt, omstritt.

[datorer] [hårdvara] [politik] [språk] [ändrad 27 februari 2013]