stingray

amerikanska för falsk basstation, närmare bestämt sådan som har pla­ce­rats ut av polisen. Det har skett, bland annat i Florida, utan till­stånd av dom­­stol, vilket är olagligt (se artikel i Wired, länk). – Ut­trycket sting­ray (stingrocka) syftar på sting, ’polis­operation’, och ray som i radio­vågor.

[avlyssning] [jargong] [mobilt]