streamer

  1. – snabb bandstation för backup. Den får med allt, men är inte särskilt intelligent – den bara kopierar ettor och nollor rakt av. För att man ska kunna återläsa data från en streamer måste man konvertera datamängden tillbaka till ett användbart format;
  2. – en som tittar på strömmade tv-program; sometime-streamer – en som skaffar abonnemang på en strömmande tv-tjänst bara för att se ett enstaka program och sedan säger upp abonnemanget.

[datalagring] [radio och tv] [ändrad 15 oktober 2019]