studs

(bounce) – retur av e-post till avsändaren därför att det inte kan levereras till mot­tagaren. Det finns två huvud­typer:

  • – Hård studs – adressen finns inte;
  • – Mjuk studs – adressen finns, men brevet kan ändå inte levereras. Mot­tagarens kvot av lagrad e-post kan vara fylld, eller det kan bero på något tekniskt fel.

[e-post] [fel] [ändrad 2 maj 2017]