styrkors

styrdon för fyra riktningar: upp, ner, höger och vänster. De låtar användaren styra en pekare eller navigera i ett menysystem. – Styrkors är vanliga på spelkonsoler och fjärrkontroller. De har ofta formen av ett kors, men kan ha annan form, till exempel bestå av fyra separata knappar. (Kallas då även för riktningsknappar.) Det väsentliga är att de bara har fyra riktningar. – På engelska: directional pad, d‑pad eller directional buttons.

[styrdon] [ändrad 16 oktober 2019]