Sunet

Swedish university computer network – de svenska universitetens och högskolornas datornät­verk. Sunet är både en organisation och namnet på nätverket. – Den senaste versionen av Sunets nät­verk är, närmare be­stämt, OptoSunet (länk), som har ersatt Giga­Sunet. – Sunet leds av en styrelse som till­sätts av Vetenskaps­rådet (länk). Driften sköts sedan 2007 främst av organisationen NUNOC, tidigare av Kungliga tekniska hög­skolan i Stockholm. Sunet ingår i det nordiska universitets­nät­verket NORDUnet. – Sunet finns på sunet.se.

[förkortningar på S] [nätverk] [universitet] [ändrad 17 november 2018]