Super Wi-Fi

oegentlig beteckning på en standard för trådlös datakommunikation på lediga frekvenser mellan de frekvenser som används för marksänd tv. – De frekvenserna ligger runt 500 megahertz, jämfört med flera gigahertz för vanlig wi‑fi. – Namnet Super Wi‑Fi användes av den amerikanska myndigheten FCC i ett förslag om att skapa ett trådlöst nät med lång räckvidd för datakommunikation. Benämningen Super Wi‑Fi är oegentlig, eftersom branschorganisationen Wi‑Fi Alliance inte har godkänt Super Wi‑Fi som en form av wi‑fi. Ett annat ord är white‑fi. (Den tekniska beteckningen är 802.11af, se denna länk.) – De lägre frekvenserna ger längre räckvidd och mindre känslighet för hinder, men också lägre kapacitet. Frekvenserna skulle få användas fritt, som i wi‑fi. Tv‑bolagen klagade på att detta skulle störa tv‑sändningarna, vilket ledde till att de första Super Wi‑Fi‑näten 2011 i Houston bara hade begränsad räckvidd. – Super Wi‑Fi användes som stamnät. – Jämför med WiMAX.

[standarder] [trådlöst] [wi-fi] [ändrad 11 november 2019]