super wi-fi

trådlös datakommunikation (se wi‑fi) på lediga frekvenser mellan de frekvenser som används för tv. Frekvenserna ligger runt 500 megahertz, jämfört med flera gigahertz för vanlig wi‑fi. –Namnet super wi‑fi användes av den amerikanska myndigheten FCC i ett förslag om att skapa ett trådlöst nät med lång räckvidd för datakommunikation. Ett annat ord är white‑fi. (Den tekniska beteckningen är 802.11af, se denna länk.) De lägre frekvenserna ger längre räckvidd och mindre känslighet för hinder, men lägre kapacitet. Frekvenserna skulle få användas fritt, som i wi‑fi. Tv‑bolagen klagade på att detta skulle störa tv‑sändningarna, vilket ledde till att de första super wi‑fi‑sändningarna i Houston 2011 bara hade begränsad räckvidd – super wi‑fi används som stamnät. Eventuellt kommer FCC att strunta i invändningarna och släppa frekvenserna helt fria. – Jämför med WiMAX.