Svenska sällskapet för automatiserad bildanalys

(SSBA) – förening för forskare, företag och intresserade personer verksamma inom datoriserad bildanalys, datorseende, mönsterigenkänning, bildkodning, bildgivande system och angränsande områden. Föreningen bildades 1975, och dess webbsidor finns på ssba.org.se.

[bildbehandling] [organisationer] [2 juni 2017]