synchronize-and-stabilize

synkronisera–stabilisera – ett arbetssätt vid systemutveckling: flera grupper arbetar parallellt med varsin del av systemet. De synkroniserar (samordnar) och stabiliserar (rättar) sitt arbetsresultat (koden) ofta under arbetets gång. Arbetssättet är ett alternativ till den traditionella vattenfallsmetoden, och bygger på erfarenheter från utvecklingen av Netscape Navigator† och Internet Explorer. Metoden beskrevs i boken Competing on internet time: Lessons from Netscape and its battle with Microsoft från 1998 (länk) av David Yoffie (länk) från Harvard och Michael Cusumano (länk) från MIT.

[systemutveckling] [ändrad 1 november 2019]