Systems network architecture

(SNA) – ett nätverk som utvecklades på 1970‑talet av IBM för stordatorer, och som fortfarande förekommer. – Numera används vanligtvis TCP/IP för själva dataöverföringen, medan SNA används för att han­tera åtkomst till program i systemet. IBM säljer inte längre utrustning för SNA, men ger fortfarande support åt användare. – Läs mer på IBM:s webbsidor.

[nätverk] [ändrad 6 januari 2020]