Taligent

ett företag som drevs gemensamt av Apple och IBM i början av 1990‑talet, och som skulle utveckla ett nytt operativsystem för PowerPC†-processorn. Men varken Apple eller IBM hade någon användning för det tänkta operativsystemet, som också skulle heta Taligent, så företaget lades slutligen ner 1998. – Apple hade då redan börjat arbeta på operativsystemet Copland† (som inte heller blev något) och därefter på det som skulle bli Mac OS X (numera macOS). – Läs mer om Taligent i Wikipedia.

[aldrig realiserat] [it-historia] [operativsystem] [ändrad 28 september 2020]