tar-arkiv

(tarball) – flera filer som slagits samman till en enda fil, ett så kallat arkiv, med Unixprogrammet tar. Markeras med filnamnsändelsen tar. Ett tar-arkiv behöver inte vara komprimerat, men kan vara det. Programmet tar kan också dela upp en tarball i de filer som ingår. Vissa komprimeringsprogram kan också dela upp tar-arkiv i separata filer. (Tarball betyder ’tjärklump’.)