tar-arkiv

(tarball) – flera filer som har slagits samman till en enda fil, ett så kallat arkiv, med Unixprogrammet tar. Markeras med filnamnsändelsen .tar. Ett tar‑arkiv behöver inte vara komprimerat, men kan vara det. Programmet tar kan också dela upp en tarball i de filer som ingår. Vissa komprimeringsprogram kan också dela upp tar‑arkiv i separata filer. (Tarball betyder tjärklump.)

[filer] [ändrad 6 november 2019]