tbh

  1. – ett nerlagt amerikanskt socialt nätverk som i oktober 2017 köptes av Facebook. Facebook meddelade i juli 2018 att tbh skulle läggas ner (se meddelande). – tbh riktade sig till tonåringar. Det speciella var att de blev ombedda att beskriva sina kontakter i nätverket genom att kryssa för fyra omdömen om dem. Endast välvilliga omdömen fick förekomma (tbh beskrevs som ett ”komplimangsnätverk”). Kontakterna kunde se vad de hade fått för omdömen, men inte vem som hade valt dem. – Förkortningen tbh stod för ”to be honest”. tbh lanserades i augusti 2017, och fick på kort tid flera miljoner användare, trots att det då bara var tillgängligt i några få amerikanska delstater. – Se tbhtime.com (arkiverad). – Nikita Bier, som utvecklade tbh, lanserade 2022 en liknande app, Gas;
  2. – TBH – to be honest – uppriktigt sagt, för att säga som det är.

[förkortningar på T] [nerlagt] [nät- och sms-språk] [sociala nätverk] [uppköpt] [ändrad 23 januari 2023]