TCSEC

Trusted computer security evaluation criteria amerikanska rikt­linjer för ut­vär­de­ring av säkerhet i it-system, först fast­ställda i början av 1980-talet. TCSEC ingår numera i Common Criteria.