teknologi

teknisk vetenskap. – De som studerar på teknisk högskola är teknologer, inte tekniker (absolut inte teknister), och om de doktorerar blir de tek­no­logie doktorer (inte tekniska doktorer). – Engelska tech­­nology ska oftast över­­sättas med teknik eller, numera nästan alltid, med in­formations­­teknik (it). Bara när tech­­nology verkligen betyder teknisk veten­skap (som i Massa­chu­setts in­sti­tute of technolog­y) över­­sätter man det med tekno­­logi.

[forskning] [språktips] [ändrad 19 november 2017]