informationsteknik

(information technology), förkortat it – modernare term för datorteknik. Termen infördes för att betona att det viktiga är att lagra, bearbeta, överföra och presentera information. Ibland talar man om IKT, informations- och kommunikationsteknik, på engelska ICT, information and communications technology, men det är samma sak som it. – Man skiljer ibland mellan informationsteknik och driftsteknik (operational technology, OT); då räknas system som hanterar maskiner och andra industriella processer inte som it. – En nyare förslagen term är I&T.

[it-system] [språktips] [ändrad 8 maj 2021]