Telenova

ett svenskt företag, känt för utvecklingen av skoldatorn Compis† på 1980‑talet. Telenova var då helägt av Televerket, nuvarande Telia. Telenova avknoppades senare och ägnade sig åt att sälja kommunikationssystem. Sedan 2009 ingår Telenova i DGC, numera Iver (iver.com).

[företag] [skoldatorer] [uppköpt] [utbildning] [ändrad 27 maj 2019]