Tell

ett enkelt meddelandesystem som från början användes i stordator- och minidatorsystem med textgränssnitt: kommandot tell med argument skickade ett textmeddelande till valfri användare (en eller flera) i systemet, och det kunde också användas för att skicka instruktioner till program på fjärranslutna system. Tell används fortfarande i några meddelande­system. Det var en föregångare till snabbmeddelanden.

[meddelanden] [ändrad 13 augusti 2020]