Tell

enkelt meddelandesystem som från början användes i stordator- och minidatorsystem med text­gräns­snitt: kommandot tell skickade ett text­meddelande till valfri användare (en eller flera) i systemet, och det kunde även användas för att skicka instruktioner till program på fjärr­anslutna system. Tell används fortfarande i vissa meddelande­system. Det var en föregångare till snabbmeddelanden.