temsning

undersökning av vilken mobilmast en mobiltelefon är uppkopplad mot när den befinner sig på en viss punkt. – Temsning är en metod som används i kriminaltek­niska undersökningar. Det förutsätter att det är känt att användaren av en viss telefon ringde ett samtal vid en viss tidpunkt och att samtalet gick genom en viss mast; frågan är om telefonen i så fall kan ha funnits på en viss plats i mastens närhet. – Ordet kommer troligen av Test mobile systems, förkortat TEMS, en teknik för kvalitetssäkring som sedan 2016 ägs av Info­vista, se Infovistas webbsidor.

[geo] [kriminalteknik] [mobilt] [ändrad 13 september 2019]

Dagens ord: 2017-12-20