terahertzstrålning

(terahertz radiation, terahertz rays, T‑rays) – elektromagnetisk strål­ning på frekvenser som kan anges i terahertz. – Det frekvens­områ­det ligger mellan mikrovågs‑­strål­ning (till exempel mobil­tele­fonins frek­venser, megahertz och gigahertz) och röntgenstrålning – petahertz och exahertz). Terahertzstrålning påminner om röntgen: strålarna går igenom kroppsvävnad­er och de flesta material, så strålningen kan an­vändas för undersökning av kroppens inre delar och för tekniska undersök­ningar. En viktig skill­nad mot röntgen är att terahertzstrål­ning ger mer detaljerad information. Man kan analysera ett föremåls kemiska sammansättning med hjälp av terahertzstrålning, även om man inte kommer åt det för att ta prover. Terahertzstrål­ning anses också mindre riskabel än röntgenstrålning. – Tek­niker för praktisk användning av tera­hertz­strålning har utveck­lats på Bell Labs.

[forskning och experimentell teknik] [fysik] [ändrad 14 februari 2020]