terminering

i telefoni: koppling av samtal från en uppringande telefon-operatörs nät till den upp­ringda mot­tagarens tele­fon i en annan operatörs nät. Att terminera betyder i detta fall att nå slutpunkten, alltså mottagaren. – Se också samtrafik och terminerings­avgift.

[telefoni] [ändrad 14 juli 2017]