terminering

i telefoni: koppling av samtal från en uppringande telefon-operatörs nät till den upp­ringda mot­tagarens tele­fon i en annan operatörs nät. Att terminera betyder i detta fall att nå slut­punkten, alltså mot­tagaren. – Se också sam­trafik och terminerings­avgift.

[telefoni] [ändrad 14 juli 2017]