samtrafik

i telefoni: det att abonnenter hos olika teleoperatörer kan ringa till var­andra. (Eller skicka sms till varandra.) Samtrafik kan delas upp i:

  • – samtalsoriginering – det att en abonnent ringer upp en annan abonnent som har en annan operatör;
  • – samtalstransitering – i vissa fall: det att en tredje tele­operatör kopplar sam­tal mellan två andra operatörers nät­verk;
  • samtalsterminering – det att en teleoperatör tar emot ett samtal från en abonnent hos en annan operatör och kopplar det till mot­tagaren. (Ob­ser­vera att terminering här betyder ’att koppla till änd­punkten’, alltså till mottagaren, inte att avsluta.)

– Avgiften som den upp­ringande abonnentens tele­operatör betalar till det mot­tagande abonnentens operatör kallas för sam­trafik­avgift eller ter­mi­ne­rings­avgift. Men se också grey route messaging. – Jäm­för med roaming.

[telefoni]