samtrafik

i telefoni: det att abonnenter hos olika teleoperatörer kan ringa till varandra. (Eller skicka sms till varandra.) Samtrafik kan delas upp i:

  • – samtalsoriginering – det att en abonnent ringer upp en annan abonnent som har en annan operatör;
  • – samtalstransitering – i vissa fall: det att en tredje teleoperatör kopplar sam­tal mellan två andra operatörers nätverk;
  • samtalsterminering – det att en teleoperatör tar emot ett samtal från en abonnent hos en annan operatör och kopplar det till mottagaren. (Observera att terminering här betyder att koppla till ändpunkten, alltså till mottagaren, inte att avsluta.)

– Avgiften som den upp­ringande abonnentens teleoperatör betalar till det mot­tagande abonnentens operatör kallas för samtrafik­avgift eller termineringsavgift. Men se också grey route messaging. – Jämför med roaming.

[telefoni] [ändrad 3 november 2017]