testing-as-a-service

(TaaS)testning som nättjänst – testning av program, utförd som en tjänst av ett externt företag medan programutvecklingen pågår. – Namnet an­spel­ar på liknande tjänster som software-as-a-service.

[ord på as-a-service]