testing-as-a-service

(TaaS)testning som nättjänst – testning av program, utförd som en tjänst av ett externt företag medan programutvecklingen pågår. – Namnet anspel­ar på liknande tjänster som software-as-a-service.

[ord på as-a-service] [testning] [ändrad 20 maj 2013]