tier 3 storage

tredje nivåns datalagring – oftast: lagring av data som kanske aldrig mer kommer att efter­frågas, men som ändå måste sparas. Alltså: arkivering. – Tredje nivåns data­lagring kan göras på lång­samma medier, till exempel på band eller DVD, som kanske måste hanteras för hand. – Notera: Definitionen av de olika nivåerna skiljer sig mellan olika leverantörer. Det är bara den första nivån som är likartad hos alla. Det vanliga är tre nivåer, men en del leverantörer skiljer mellan fem nivåer. – Jäm­för med tier 1 storage och tier 2 storage.

[arkivering] [ändrad 29 maj 2019]