tier 1

  1. tier 1 network – om internet: den högsta nivån av de sammankopplade nätverk som utgör internet. – Nätverk på nivå 1 kommunicerar direkt med varandra. Det tar inte heller betalt av varandra för trafiken, se av­räk­nings­fri. Varje nätverk på nivå 1 kommunicerar också med ett antal nätverk på nivå 2 (tier 2 network). Ett nätverk på nivå 2 som ska kom­mu­ni­cera med ett annat nätverk, som också är på nivå 2, men som är anslutet till ett annat nätverk på nivå 1, måste skicka meddelandet via nivå 1 för att det ska komma fram. Bara något tiotal nätverk räknas till nivå 1, och det är de stora teleoperatörernas nätverk. Det finns ingen officiell spe­ci­fi­ka­tion för vilka nätverk som ska räknas till nivå 1, utan det är en bedömning;
  2. – tier 1 storage – första nivåns datalagringdatalagring för data som efter­frågas ofta. Det är den datalagring som de flesta kommer i kontakt med dagligen. Första nivåns datalagring görs på hårddiskar eller ssd:er med så korta svarstider som möjligt. Utrustningen blir därför relativt dyr. – Jäm­för med tier 2 storage och tier 3 storage.

[datalagring] [internet]