tier 2 storage

andra nivåns datalagringdatalagring för data som behövs sällan. Sådana data kan lagras på långsammare och billigare medier än första nivån (se tier 1 storage), kanske till och med på bandminnen. – Notera: Definitionen av de olika nivåerna skiljer sig mellan olika leverantörer. Det är bara den första nivån som är likartad hos alla. Det vanliga är tre nivåer, men en del leverantörer skiljer mellan fem nivåer. – Jäm­för också med tier 3 storage.

[datalagring] [ändrad 10 september 2019]