tokenomics

– ”tokenomi”

  1. – studiet av hur kryptovalutor fungerar i ett ekonomiskt sammanhang;
  2. – ekonomiskt system baserat på kryptovalutor och icke-fungibla objekt (NFT).

– Ordet är en sammandragning av token, som i crypto token, och economics.

[kryptovalutor] [ändrad 26 november 2022]

Dagens ord: 2019-04-20