top-down

helhetsbaserad, uppifrån – systemutvecklingsmetod som utgår från en modell av helheten; detaljerna utformas först när man bestämt hur systemet ska se ut i stora drag. (Se också iterativ.) Alternativet är bottom‑up (detaljbaserad). – Uttrycket top‑down används också i andra sammanhang med motsvarande betydelse. Inom forskning kan man tala om hypotesbaserad (top‑down) respektive databaserad (bottom‑up) analys.

[systemutveckling] [ändrad 27 april 2020]