top-down

helhetsbaserad, uppifrån – programutvecklingsmetod som börjar med en modell av helheten; detaljerna utformas först när man bestämt hur systemet ska se ut i stora drag. Alternativet är bottom-up (detaljbaserad). Uttrycket används också i andra sammanhang med motsvarande betydelse. Inom forskning kan man tala om hypotesbaserad respektive databaserad analys.