Trademark clearinghouse

internets förteckning över registrerade varu­märken. – Används för att fastställa vilka namn på domäner på internet som tillhör företag och organisationer, och som därför inte får användas av andra. Ägare av varumärken måste själva registrera sina varumärken hos Trademark clearinghouse. Registre­ringen gäller enbart domäner på inter­net, så varumärken måste också skyddas hos Patent- och registreringsverket (prv.se) eller hos motsva­rande myndigheter i andra länder. – Trademark clearinghouse har tillkommit på initiativ av ICANN, den organisation som ansvarar för domänsystemet på internet. – Se trademark.clearinghouse.com/sv.

[domäner] [upphovsrätt] [ändrad 12 juli 2017]

Dagens ord: 2022-11-20